Spillejobber

1. juni 2016  Konsert på Café Magenta, Gamlebyen, Fredrikstad

4. juni 2016  Konsert på Friedheim, Onsøy for Turgjengen Østfold           

11. juni 2016    Sjømannkabareten ”Blåmyra” på Geiteberg Folkemusikkfestival, Tomter

2. juli 2016    Sjømannkabareten ”Blåmyra” på Hvaler Kystmuseum, Vesterøy

28. september 2016    Sjømannkabareten ”Blåmyra” på Aktivitetsklubben på Østsiden

29. oktober 2016    Konsert i Skjeberg i regi av Sarpsborg kommune