Blåmyra - En Sjømannskabaret

Sjømannskabareten ”Blåmyra”, satt sammen av Richard Burgess,  er en hyllest til sjøfolk fra Østfold under seilskutetida, den gangen fylket var en av Norges viktigste porter ut mot Europa og verden. Seilskutetida varte fra ca. 1860 fram til tett opp under 2. verdenskrig og for flere generasjoner av unge menn fra hele Østfold var sjømannslivet et selvfølgelig yrkesvalg.

I kabareten er det sjømennene selv som kommer til orde, i form av autentiske lokale viser og ”sjantier” (dvs. arbeidssanger).  Visene er hentet bl.a. fra Østfold Musikkråds hefte Blåmyra (2015), mens sjantiene er hentet fra Fredrik Forlags hefte Hal i og dra for Fredrikstad!(2014). I tillegg til musikkstoffet kommer utdrag fra memoarene til de som seilte med skutene, bl.a. Alfred Jensen fra Kråkerøy. 

"Blåmyra" egner seg både som festivalinnslag og som selvstendig konsert.